Hoe kunnen wij je helpen?

Jouw tevredenheid telt

Mijn gegevens

Hoe ziet een postcode er uit?

4 cijfers
een getal tussen 1000 en 9999

Mijn bericht

Waar vind je je klantnummer?

Voor elke klant wordt een klantnummer bewaard in het systeem. Indien er een beschikbaar is, wordt dit veld automatisch ingevuld.

Waar vind je het artikelnummer?

Het artikelnummer vind je bijvoorbeeld op de productdetailpagina van een artikel. Indien je het artikel reeds online bij ons kocht, vind je het artikelnummer ook in je besteloverzicht.

Waar vind je je bestelnummer?

Aan elke bestelling wordt een bestelnummer toegewezen. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van je laatste bestelling. Indien je vragen hebt bij een vorige bestelling, vind je het nummer in jouw account onder "Jouw bestellingen".

Waar vind je je bestelnummer?

Aan elke bestelling wordt een bestelnummer toegewezen. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van je laatste bestelling. Indien je vragen hebt bij een vorige bestelling, vind je het nummer in jouw account onder "Jouw bestellingen".

Voeg een bijlage toe

JPG, PNG, PDF - Maximum 2 MB per bijlage - Bestandsnaam maximaal 50 tekens

Waarvoor hebben wij je toestemming nodig?

Hierdoor kunnen jouw gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals een externe hersteldienst. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt steeds het recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw gegevens. Je dient hiertoe een gedateerd en door jou ondertekend verzoek te verzenden aan de Dienst Gegevensbeheer. Bijkomende inlichtingen kan je eveneens bij deze dienst verkrijgen.


De Europese Commissie stelt een platform voor buitengerechtelijke geschillenafwikkeling ter beschikking (het platform voor 'Online Dispute Resolution'). Dat geeft jou de mogelijkheid om geschillen rond een online aankoop af te handelen zonder tussenkomst van een rechter. Je vindt het ODR-platform via de link http://ec.europa.eu/odr


Let er op dat je zeker geen gevoelige gegevens zoals je bankrekeningnummer, pincode en dergelijke meedeelt via dit formulier.
Stuur geen kaarthoudergegevens of gevoelige authentificatie data door. Dit houdt ook in foto's of scans van de originelen. Indien er gegevens van deze aard verstuurd worden, wordt de melding meteen verwijderd en niet behandeld. Als we bijkomende informatie wensen om jouw vraag af te handelen, zullen we jou alsnog contacteren.


Bij het verwerken van jouw verzoek verwerken wij jouw persoonlijke gegevens. De juridische informatie over gegevensbescherming vind je hier.